راه های ارتباط با بیدآل

آدرس فروشگاه ما : تهران - شهرستان بهارستان- شهرگلستان - خیابان ۱۴ متری چهارده معصوم (ع) - پلاک 117

مدیریت : مرتضی رضاوندی        شماره تماس : 09120615929

دفتر اداری : تهران - بخش گلستان - شهر گلستان - محله گلستان - خیابان چهارده معصوم - خیابان 10متری مطهری - پلاک 130

مدیریت : محمدنقی بالادستیان        شماره تماس : 02156331860