شرایط و ظوبط استفاده

خریدهای تهران:

به دلیل پایین بودن سود دریافتی هزینه حمل برعهده خریدار می باشد. ( اجناس کوچک توسط اسنپ باکس و یا الو پیک ارسال می شود و قاعدتا هزینه حمل تقریبی است. کالا های بزرگ توسط وانت بار ارسال خواهد شد)

خریدهای شهرستان:

حمل رایگان ( حداقل خرید 3.000.000 تومان ) تا باربری و یا تیپاکس برعهده بیدآل بوده و هزینه ارسال از باربری و تیپاکس برعهده خریدار می باشد.

قانون بازگشت:

محصول خریداری شده درصورت داشتن عیب ظاهری پس گرفته می شود اما کالاهای که برحسب خرید اشتباه نداشتن عیوب ظاهری و باطنی ,هزینه ارسال برعهده خریدار می باشد.